Staff

Design Manager : Koichi Shimohira, Yasushi Arikawa
Accounting Management, Director : Kayo Yamaguchi
Designer : Aki Hashizume, Koichi Furumura, Kana Yamamoto, Mitsuki Kuboyama, Ayaka Sudo, Ai Uchino, Yoko Nanao, Yukino Kojima
Press : Ritsu Shibata